นโยบายการเข้าพัก

นโยบายด้านความเสียหาย
ความเสียหายและการขโมยทรัพย์สินของโรงแรม
ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากความจงใจ หรือกระทำโดยประมาทต่อห้องพัก สถานที่ หรือทรัพย์สินของโรงแรม โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะระหว่างการเข้าพัก หรือพบหลังจากผู้เข้าพักได้ทำการเช็กเอ้าท์ออกไปแล้ว จากบัตรเครดิต / เดบิต / เงินสด ตามดุลยพินิจของทางโรงแรม ในขั้นต้นทางโรงเเรมจะพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเสียหายเพื่อให้ผู้เข้าพักเสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อยที่สุด หากความเสียหายที่เกิดจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา ผู้เข้าพักจำเป็นที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ความเสียหายต่อห้องพัก
หากเกิดความเสียหายขึ้นภายในห้องพัก ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายหรือปรับแต่งอุปกรณ์ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผ้า (เช่น เลอะน้ำยาย้อมผม หมึกจากการสักตัว เบตาดีน ยางผลไม้ ยาเหลือง ยาหม่อง หมึกเคมีต่างๆ เป็นต้น) หรือความเสียหายอื่น ๆ จะถูกเรียกเก็บเงินเป็นจำนวน 150% ของทรัพย์สินชิ้นนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยเจตนา ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าพัก

2 (3)

ความเสียหายต่อผ้าและที่นอน
กรณีสิ่งของหรือทรัพย์สินของทางโรงแรมชำรุด เสียหาย อันเกิดจากการใช้งานของผู้เข้าพัก เช่น ผ้าเลอะคราบสกปรกต่างๆ ผู้เข้าพักจะต้องชำระค่าบริการทำความสะอาด เนื่องจากทางโรงแรมจะต้องใช้ขั้นตอนพิเศษในการทำความสะอาดซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าที่ระบุไว้ในรายการ หากสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้ในรายการ ทางโรงแรมคิดค่าความเสียหายตามดุลยพินิจของโรงแรม

2 (4)

ความเสียหายหรือการดัดแปลงอุปกรณ์
โรงแรม Am2tree ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการกับผู้เข้าพักหากพบว่ามีการดัดแปลงหรือแก้ไขอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตรวจจับไฟ อุปกรณ์ดับเพลิง หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เป็นทรัพย์สินของโรงแรม ผู้เข้าพักจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทางโรงแรมมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการและอาจมีการบังคับใช้ทางกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการกระทำของผู้เข้าพัก หรือหากพบความเสียหายเกิดขึ้นหลังจากผู้เข้าพักได้ทำการเช็กเอ้าท์ออกไปแล้ว ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บเงินค่าเสียหายจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของผู้เข้าพัก

นโยบายด้านความปลอดภัย
ห้ามจุดเทียนและธูป
ห้ามจุดเทียนและธูป สิ่งของเหล่านี้มีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดควันและไฟซึ่งเป็นอันตราย หากพบการฝ่าฝืนทางโรงแรมขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ และเก็บค่าธรรมเนียมการทำความสะอาด 2,000 บาท

ห้ามประกอบอาหารหรือจุดดอกไม้ไฟ
ความปลอดภัยของผู้เข้าพักและพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา ทางโรงแรมไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในห้องพักด้วยอุปกรณ์ทุกประเภทที่อาจก่อให้เกิดเปลวไฟหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงการจุดดอกไม้ไฟ หากพบว่าฝ่าฝืนทางโรงแรมขอสงวนสิทธิในการนำอุปกรณ์เหล่านั้นออกจากโรงแรมทันที และเรียกเก็บค่าปรับเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 2,000 บาท

ปืนและอาวุธ
ความปลอดภัยของผู้เข้าพักและพนักงานมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา ทางโรงแรมมีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยว่าด้วยเรื่องอาวุธปืนและอาวุธต่าง ๆ เพื่อการปกป้องผู้เข้าพัก พนักงาน และเจ้าของกิจการ ผู้เข้าพักสามารถครอบครองอาวุธปืนหรืออาวุธต่าง ๆ ได้หากอาวุธนั้น ๆ ถูกครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย หากผู้เข้าพักไม่ปฏิบัติตามนโยบายของเรา ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ และขอให้ออกจากบริเวณโรงแรม อาวุธที่ทางโรงแรมตรวจพบจะถูกส่งไปยังสำนักงานตำรวจทันทีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ความเจ็บป่วยและโรคระบาด
โรงแรม Am2tree ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าพักหากผู้เข้าพักมีโรคติดต่อ ในกรณีที่มีอาการป่วยเกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ หรือในกรณีของการเจ็บป่วยที่รุนแรงผู้เข้าพักอาจจะต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสมจากสถาบันทางการแพทย์ใกล้เคียง หากเกิดโรคระบาด ทางโรงแรมมีสิทธิที่จะใช้มาตรการป้องกันตามมาตรฐานการป้องกันโรคหรือตามมาตรฐานของหน่วยงานท้องถิ่น ทางโรงแรมอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำความสะอาดห้องจากผู้เข้าพักตามความเหมาะสม

สิ่งไม่พึงประสงค์ในห้องพัก
ความสะอาดของห้องพักมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับแขกของเรา หากคุณนําสิ่งไม่พึงประสงค์ใดๆ เข้ามาในห้องหรือที่พัก ทางโรงแรมมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย เนื่องจากเกิดการสูญเสียรายได้ในการขายห้องพักเพื่อกำจัดสิ่งไม่พึงประสงค์เหล่านั้น

นโยบายด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย
หลอดไฟ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
โปรดระวังอันตรายจากการนำสิ่งของไปครอบ,ปกคลุม หลอดไฟหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในห้องพัก ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนและอาจเกิดไฟไหม้ เพราะฉะนั้นทางโรงแรมจึงไม่อนุญาตให้นำสิ่งของต่างๆ ไปปกคลุม ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ การนำผ้าเช็ดตัวไปคลุมเครื่องทำน้ำอุ่น และสิ่งของอื่นๆ

การตรวจจับควัน
โรงแรมมีอุปกรณ์ตรวจจับควัน และแผนผังการอพยพฉุกเฉินที่ประตูห้องพักแต่ละห้อง

นโยบายการเช็กอิน / เช็กเอาท์
เวลาเช็กอิน
เช็กอินได้ตั้งแต่ 14.00น. เป็นต้นไป

เช็กอินก่อนเวลา
มีบริการเช็กอินก่อนเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการโปรดแจ้งคำขอการเช็กอินก่อนเวลาให้พนักงานทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางโรงแรม

ข้อกำหนดในการเช็กอิน
ผู้เข้าพักจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป โปรดแสดงบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางตัวจริงเพื่อแสดงตนเมื่อลงทะเบียนเข้าพัก

การลงทะเบียนผู้เข้าพัก
กรุณาให้ข้อมูลการติดต่อของผู้เข้าพักกับทางโรงแรม ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ , E-mail , ลายเซ็น , ทะเบียนรถ ในการลงทะเบียนเข้าพัก

ค่ามัดจำคีย์การ์ด
โปรดชำระเงินมัดจำความเสียหายมูลค่า 500 บาท/ห้อง และรับเงินมัดจำคืนกับพนักงานต้อนรับเมื่อแจ้งคืนห้องพักพร้อมกุญแจห้องพัก โรงแรมคืนเงินมัดจำให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าพักเท่านั้น

การเช็กเอาท์
สามารถเช็กเอาท์ได้ไม่เกิน 12.00น. โปรดคืนคีย์การ์ดให้แก่พนักงานต้อนรับเพื่อให้แม่บ้านได้เข้าทำความสะอาดห้องพัก หากต้องการเช็กเอาท์ล่วงเวลา กรุณาแจ้งให้กับทางพนักงานทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

การเช็กเอาท์ล่วงเวลา
มีค่าธรรมเนียมสำหรับการเช็กเอ้าท์ล่วงเวลา เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด ดังนี้
- กรณีเช็กเอาท์หลัง 12.00 น. แต่ไม่เกิน 13.00 น. ไม่คิดค่าธรรมเนียม (กรุณาเเจ้งล่วงหน้า พนักงานจะพิจารณาตามความเหมาะสม)
- กรณีเช็กเอาท์ตั้งแต่ 13.00 - 15.00 น. คิดค่าธรรมเนียม 250 บาท
- กรณีเช็กเอาท์ตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไป คิดค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเต็มของราคาห้อง

การปฏิเสธการเข้าพัก
โรงแรมแอมทูทรีขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการโดยไม่คืนเงิน หากผู้เข้าพักละเมิดกฎหมายของรัฐบาลและกฎระเบียบนโยบายของโรงแรม เรามีมาตรการเด็ดขาดหากพบว่าผู้เข้าพักมีอาการมึนเมาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้จากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ หรือสิ่งเสพติด , การกระทำที่ก่อให้เกิดการรบกวนความสงบของผู้เข้าพักท่านอื่น ๆ , ผู้เข้าพักไม่สามารถดูแลบุตรหลานหรือผู้เยาว์ที่อยู่ในความคุ้มครองของท่านได้ ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเดือดร้อน , เข้าพักที่โรงแรมเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย , มีอาวุธครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงระเบิด วัตถุอันตรายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่น , ทำลายทรัพย์สินของโรงแรมหรือผู้เข้าพักท่านอื่นให้เกิดความเสียหาย , มีจำนวนผู้เข้าพัก (ต่อห้อง) เกินกว่าที่โรงแรมกำหนด , ปฏิเสธที่จะทำตามกฎและนโยบายของโรงแรม

การยกเลิกห้องพัก
ฟรีค่าธรรมเนียมหากทำการแจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเข้าพัก หากแจ้งยกเลิกการเข้าพักน้อยกว่า 24 ชั่วโมงจะเสียค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนค่าห้อง 1 คืน หากเข้าพักหลายคืนจะเสียค่าธรรมเนียมเฉพาะคืนแรก

การไม่เข้าพัก
หากไม่ได้เข้าเช็กอินตามกำหนดการจอง ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการไม่เข้าพัก โดยผู้จองจะต้องโดนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามจำนวนเต็มของค่าห้องคืนแรก และการจองที่เหลือจะถูกยกเลิก

นโยบายด้านเครื่องดื่มมึนเมา
ผู้เข้าพักที่ต้องการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาภายในโรงแรมจะต้องเป็นผู้เข้าพักที่บรรลุนิติภาวะ และจะต้องบริโภคในห้องหรือในบริเวณที่จัดไว้ให้ ไม่อนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ เช่น ล็อบบี้ หรือห้องอาหาร เป็นต้น

นโยบายเกี่ยวกับการตรวจพบและเก็บรักษาทรัพย์สินที่สูญหายของผู้เข้าพัก
โรงแรมแอมทูทรีไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความสูญหาย เสียหายต่อทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ หากผู้เข้าพักพบว่าได้ลืมทรัพย์สินมีค่าไว้โปรดติดต่อกับทางโรงแรมทันที และทางโรงแรมจะพยายามอย่างดีที่สุดในการช่วยเหลือค้นหาสิ่งของที่สูญหาย

การเก็บและรักษาทรัพย์สิน
โรงแรมแอมทูทรี ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของใด ๆ ที่ผู้เข้าพักลืมทิ้งไว้ อย่างไรก็ตาม หากทางโรงแรมพบเจอสิ่งของหลังจากที่ผู้เข้าพักได้เช็กเอาท์ออกไปแล้ว หากสิ่งของนั้น ๆ ไม่ใช่สิ่งของที่เน่าเสียได้ ทางโรงแรมจะเก็บรักษาไว้ให้เป็นเวลา 14 วัน

การส่งคืนทรัพย์สิน
ทางโรงแรมยินดีที่จะส่งสิ่งของที่ผู้เข้าพักลืมไว้ทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่งจะถูกเรียกเก็บจากผู้เข้าพักโดยจะคิดค่าบริการจัดส่งคือ ค่าธรรมเนียมจากบริษัทขนส่งบวกกับค่าบริการอีก 25% ของค่าจัดส่ง ทางโรงแรมไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินใด ๆ ที่สูญหายหรือส่งผิดระหว่างการขนส่ง

การสูบบุหรี่
โรงแรมมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ในพื้นที่ของโรงแรม (รวมถึงห้องพัก) ให้กับผู้เข้าพักทุกท่าน จึงไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในห้องพักหรือภายในอาคาร โปรดคำนึงถึงสุขภาพของคุณและคนรอบข้าง ทางโรงแรมได้จัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้ให้ที่ภายนอกอาคาร และบริเวณระเบียงห้องพัก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ขอความกรุณาทิ้งบุหรี่ในที่เขี่ยบุหรี่เท่านั้น
การสูบบุหรี่เป็นเหตุให้การทำความสะอาดมีความยากลำบากมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ คราบสกปรกที่ติดตามเฟอร์นิเจอร์ พื้น ผนัง รวมถึงผ้าต่างๆ ภายในห้องพัก ดังนั้นทางโรงแรมจึงจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าทำความสะอาด 2,000 บาท หากพบว่าผู้เข้าพักฝ่าฝืนนโยบายของทางโรงแรม

ห้องพัก
ห้ามทำการเคลื่อนย้าย ต่อเติม หรือดัดแปลงเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ภายในห้องพัก เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นภายในห้อง หรือเคลื่อนย้ายไปยังห้องอื่นๆ หากพบความเสียหายทางโรงแรมจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามดุลพินิจของโรงแรม

เด็ก
โรงแรมแอมทูทรียินดีต้อนรับเด็กทุกเพศทุกวัย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีเข้าพักฟรีหากพักร่วมกับผู้ใหญ่ที่ชำระค่าห้อง ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบและดูแลเด็กตลอดเวลา ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย โปรดหลีกเลี่ยงการให้เด็กอยู่ในห้องพักหรือบริเวณโรงแรมตามลำพังโดยไม่มีผู้ดูแล

งดเสียงรบกวน
หากผู้เข้าพักได้รับการรบกวนในช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 9.00 น. กรุณาแจ้งพนักงานต้อนรับ ทางโรงแรมขอความร่วมมือในการไม่ทำเสียงรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโทรทัศน์เสียงดัง การเปิดปิดประตู รวมถึงการวิ่งบนอาคาร

แขกของผู้เข้าพัก
ทางโรงแรมไม่อนุญาตให้แขกของผู้เข้าพักเข้าหลังเที่ยงคืน แขกของผู้เข้าพักจะต้องมาพร้อมกับผู้เข้าพักที่ลงทะเบียนและจะต้องแจ้งแผนกต้อนรับทุกครั้งเมื่อมาถึง ทางโรงแรมไม่อนุญาตให้แขกของผู้เข้าพักใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้เข้าพัก รวมถึง Wi-Fi ในฐานะผู้เข้าพักที่ลงทะเบียนคุณต้องรับผิดชอบต่อแขกของคุณตลอดเวลา

สัตว์เลี้ยง
ทางโรงแรมไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าพัก หากฝ่าฝืนมีค่าปรับ 2,000 บาท

เตียงเสริม
จำนวนเตียงเสริมสำหรับห้องพักมีจำนวนจำกัด หากต้องการเตียงเสริมสามารถแจ้งพนักงานต้อนรับ โดยจะมีค่าใช้จ่าย 250 บาทต่อเตียง

ที่จอดรถ
ทางโรงแรมให้บริการสถานที่จอดรถฟรีสำหรับผู้เข้าพัก รถทุกคันจะต้องระบุทะเบียนรถไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเช็กอิน ทางโรงแรมจะไม่รับผิดชอบต่อรถและสิ่งของภายในรถของท่าน หากจอดรถทิ้งไว้ในที่จอดรถของโรงแรมหลังจากที่ผู้เข้าพักได้ออกไปแล้ว โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางโรงแรม โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการลากรถโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้เข้าพักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

การทำความสะอาดห้อง
มีบริการทำความสะอาดทุกวันระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ห้องพักของเราจะได้รับการทำความสะอาด ตรวจสอบ และมีการเก็บบันทึกรายละเอียดภายในห้องพัก ห้องพักของเราจะอยู่ในสภาพที่เหมาะสมโดยไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เป็นห้องพักปลอดบุหรี่ 100% หากการตรวจสอบของเราพบว่าผู้เข้าพักได้ทำการสูบบุหรี่ในห้อง หรือปรุงอาหาร หรือนำสิ่งของต้องห้ามเข้ามาภายในโรงแรม ผู้เข้าพักจะถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย (ดูราคาได้ที่ตารางค่าทำความสะอาด) และทางโรงแรมขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการโดยไม่มีการคืนเงินใด ๆ พนักงานทำความสะอาดยินดีที่จะทำความสะอาดในแต่ละวันระหว่างเวลาทำงาน เว้นแต่จะมีการแขวนป้ายห้ามรบกวนไว้ที่ประตู

การเปลี่ยนผ้า / ชุดเครื่องนอน
สำหรับผู้เข้าพักมากกว่า 1 คืน ทางโรงแรมยินดีบริการเปลี่ยนผ้า เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ให้ทุกวัน หากมีของใช้ส่วนตัวของผู้เข้าพักอยู่บนเตียง พนักงานทำความสะอาดจะไม่ทำการเปลี่ยนชุดผ้าปูที่นอนให้ เนื่องจากนโยบายของโรงแรมจะไม่แตะต้องของใช้ส่วนตัวของผู้เข้าพัก พนักงานทำความสะอาดยินดีเปลี่ยนและจัดเตียงให้ทุกวันหากนำของใช้ส่วนตัวออกหมด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อพนักงานต้อนรับ

คำขอพิเศษ
เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นไปตามคำขอพิเศษ เช่น ชั้น หมายเลขห้อง ห้องติดกัน เตียงเสริม ฯลฯ คำขอพิเศษต่าง ๆ เหล่านี้จะถูกระบุอยู่ในข้อมูลการจอง อย่างไรก็ตาม โปรดแจ้งคำขอให้พนักงานทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการของทางโรงแรม